Algemene gebruiksvoorwaarden / kampregels

Algemeen

 • Tijdens het verblijf op het Jeugdkampeerterrein dient er te allen tijde een verantwoordelijk persoon aanwezig te zijn, het mobiele telefoonnummer van deze persoon moet bij de verhuurder bekend zijn.
 • Er is geen permanente beheerder aanwezig. In de verhuurperiode zal namens de verhuurder één van de bestuursleden jullie verwelkomen.
 • Tijdens de zomervakantie-weken is het slechts mogelijk om van zaterdag tot en met zaterdag te reserveren.
 • Het is verboden van het Jeugdkampeerterrein gebruik te maken zonder bevoegde leiding (verantwoordelijk persoon). Deze leiding is in alle gevallen verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Jeugdkampeerterrein.
 • Gedurende de zomermaanden is er een groene brievenbus aanwezig bij de ingang van het terrein. Het postadres is dan: Jeugdkampeerterrein Lunteren, Boslaan 95 6741 KE, Lunteren.
 • Het terrein is niet telefonisch bereikbaar.
 • Pionierhout is beperkt beschikbaar. Het pionierhout aanwezig bij het clubhuis van Scouting Lunteren is niet beschikbaar voor het kampeerterrein en mag dus onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden t.b.v. het kampeerterrein.

Aankomst / vertrek

 • Voor het brengen en halen van bagage en materiaal mogen alleen voertuigen het terrein op met een lengte van maximaal 11 meter.
 • Als er bij aankomst schade geconstateerd wordt moet deze direct worden gemeld. Meldingen en technische problemen moeten worden gemeld bij onze technisch beheerder.
 • Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan bij aankomst en vertrek. Tijdens het verblijf mogen voertuigen slechts geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen, per terrein zijn er maximaal twee auto’s op de parkeerplaatsen toegestaan. De overige voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats bij de hoofdingang van het Jeugdkampeerterrein aan de kant van de Boslaan of aan één zijde van de Boslaan.
 • Bij vertrek moeten de deuren van de toiletwagens worden gesloten en de verlichting worden uitgeschakeld.
 • Bij vertrek dienen de toiletunits en wasbakken grondig te zijn schoongemaakt..

Geluid

 • Het terrein heeft de bestemming bos. Hiermee dient bij alle activiteiten rekening gehouden te worden.
 • Het ten gehore brengen van versterkte muziek middels een geluidsinstallatie is verboden.
 • Het versterken van stemgeluid (voor communicatie) middels een geluidsinstallatie is toegestaan, tussen 08.00 en 21.00 uur, op een zodanige wijze dat voor omwonende(n) en of voor de omgeving geen geluidshinder wordt veroorzaakt.
 • Van 23.00 uur tot 7.00 uur dient er stilte / rust te zijn (Het Jeugdkampeerterrein heeft ook buren, die stellen hun rust op prijs)

Kampeermiddelen

 • Op het terrein mogen alleen tenten geplaatst worden. Overnachten in auto’s, campers, caravans of vouwwagens op het terrein is niet toegestaan.
 • Er mogen alleen tenten geplaatst worden op de aangewezen plaatsen, zie plattegrond.

Begroeiing en opstallen

 • Het is verboden schade toe te brengen aan het terrein, de opstallen en aan de begroeiing.
 • Het is toegestaan brandhout te sprokkelen. Er mag niet gezaagd / gehakt worden in staande begroeiing.
 • Schade moet direct gemeld worden bij de technische beheerder.
 • Herstelkosten wegens schade, c.q. vernielingen aan het terrein, de opstallen (inclusief inventaris), materialen of de begroeiing wordt op de borgsom ingehouden, het restant van de herstelkosten zal in rekening worden gebracht bij de huurder.
 • Graafwerkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht na verkregen toestemming van de verhuurder.

Kampvuur

 • Koken op zogenaamd grondvuur is verboden. Open vuren anders dan in de kampvuurkuil zijn verboden. De huurder is verplicht te zorgen voor voldoende brandblusmiddelen.
 • Het gebruik van vloeibare brandstoffen o.i.d. is verboden.
 • Er mag alleen onbehandeld hout worden verstookt.
 • Brandhout kan eventueel gesprokkeld worden, uitsluitend op het eigen terrein. De hout van de houtwal buiten de omheining mag niet gebruikt worden voor het kampvuur.
 • De Stichting Jeugdkampeerterrein heeft een doorlopende kampvuurvergunning. Iedere keer dat je een kampvuur wilt stoken, moet je dit vooraf melden bij de Regionale Brandweer (026-355 55 55). Meldt hierbij dat je op het Jeugdkampeerterrein Lunteren verblijft en op welke tijden je wilt stoken. De brandweer zal vragen naar een contactpersoon en telefoonnummer die bereikbaar is bij calamiteiten.
 • Bij verblijf van meerdere groepen op het terrein dient het gebruik van de kampvuurkuil in onderling overleg geregeld te worden.
 • In perioden van droogte kan de veiligheidsregio Gelderland Midden een algeheel stookverbod afkondigen. Raadpleeg daarvoor de website www.natuurbrandrisico.nl

Afval

 • In de afvalcontainer op het Jeugdkampeerterrein mag uitsluitend huishoudelijke afval worden gestort. De afvalcontainer staat bij de ingang van het Jeugdkampeerterrein aan de Boslaan.
 • Grof afval, zoals bijvoorbeeld thema- of kampeermateriaal, mag niet in de afvalcontainer worden gestort en moet derhalve door de huurder zelf worden afgevoerd.
 • Indien de huurder grof afval in de container stort en/of op het kampeerterrein achterlaat worden de kosten voor het afvoeren door verhuurder op de waarborgsom ingehouden.
 • Indien in het voor- of naseizoen geen afvalcontainer aanwezig is dient men het afval zelf af te voeren. Afval storten in de afvalcontainer bij het clubhuis van Scouting Lunteren is verboden!
 • Gebruik van de afvalcontainer is tussen 22:00 en 08:00 uur niet toegestaan i.v.m. geluidsoverlast voor onze buren.
 • Glaswerk kun je deponeren bij de glasbakken in Lunteren (bij de Supercoop en Albert Heijn  / DekaMarkt).
 • Als de afvalcontainer dreigt vol te raken, dient men dit te melden bij de verhuurder.

Het Luntersche Buurtbos

 • Het bosgebied / terrein gelegen buiten het Jeugdkampeerterrein is in beheer en eigendom van de “Stichting het Luntersche Buurtbosch”. De stichting heeft voor het gebruik van het bos en de terreinen eigen regels opgesteld. Deze regels dienen strikt te worden nageleefd. Deze regels vind je hier.

Schade / vermissingen

 • De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, vermissingen e.d. welke voortvloeien uit het gebruik van het terrein.
 • De door de verhuurder vastgestelde gebruikersvoorwaarden/kampregels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd.